ClimateCalc

Som led i at dokumentere den bæredygtige produktion, har vi valgt det værktøj som hedder ClimateCalc. Denne løsning er helt klart den, som har den højeste troværdighed og gennemsigtighed i branchen, i forhold til andre Co2 neutrale certificeringer. Vi har valgt denne fordi det er noget vi aktivt kan gøre noget ved i egen produktion.

ClimateCalc er et beregningsværktøj der kan udregne klimabelastningen for alle vores aktiviteter, helt ned til den enkelte tryksag. Det betyder at vi er bedre stillet til at rådgive vores kunder om valg af f.eks. papir eller andet der kan reducere tryksagens CO2-udledning. Derudover har vi med vores certifikat mulighed for at klimakompensere den enkelte tryksag. ClimateCalc har til formål at tilvejebringe eksakt information om det individuelle grafiske produkts klimabelastning set i et livscyklusperspektiv.

Derudover overholder ClimateCalc beregningsværktøjet kravene til udarbejdelse af klimaregnskaber i henhold til ISO 14064-1, ISO 16759 samt den internationale The Green House Gas Protocol (GHG Protocol)

ClimateCalc Certifikatet og de medfølgende QR-mærker er helt centrale elementer til at sikre den højeste troværdighed på markedet.

Vil du være opmærksom på din tryksags påvirkning på klimaet,
kan Typographic hjælpe dig gennem processen.